top of page
Search
  • מרים קוזי

דילמות בתהליכי גירושין

בתהליך גירושין יש שתי דילמות מרכזיות , לאחת קוראים כסף, לשניה קוראים הורות.
סביב שתי דילמות אלו נוצרות כל המחלוקות. לעיתים קרובות, לא מצליחים אפילו
להגיע לדיון ענייני במחלוקות כיוון שיש המון "דם רע" בין הצדדים.
צירופי מילים כמו "טובת הילדים", "חיים בכבוד", "הורות משותפת" , מתחלפות בצרופי
מילים כמו "הוא אף פעם לא היה שם בשבילי" , "הוא אף פעם לא עזר עם הילדים", "הרווחתי,
הייתי טוב, עכשיו כבר לא", "היא תמיד עייפה או כועסת"..... והאמינו לי שמעתי בתהליכי גישור
גם משפטים רבים קשים מאלו. האם אתם כאלו ?
bottom of page